Coördinatie herinrichting Vijzelstraat, Amsterdam

HDB coördineert in opdracht van Max Bögl de herinrichting van de Vijzelstraat in Amsterdam. Benieuwd naar de kracht van coördinatie kabels en leidingen? Bekijk dan dit project.

Inzicht in de ondergrondse infrastructuur met 3D modellering, Eindhoven

HDB onderzoekt in opdracht van Gemeente Eindhoven en STRABAG de ondergrondse infrastructuur door middel van een 3D visualisatie. Benieuwd naar de kracht van 3D? Bekijk dan dit project.

Coördinatie kabels en leidingen, gemeente Oosterhout

HDB ondersteund de specialist kabels en leidingen van de gemeente Oosterhout als coördinator kabels en leidingen. Benieuwd naar de kracht van coördinatie kabels en leidingen binnen een gemeente? Bekijk dan dit project!

Vervangen van het verouderde net met tracéstudies, MVOI

HDB ontwerpt het nieuwe waternet in opdracht van MVOI. Benieuwd naar de kracht van Tracëstudie? Bekijk dan dit project.

Op zoek naar de vrije ruimte met proefsleuven, Zaandam

HDB gaat op zoek naar de vrije ruimte voor de herinrichting van de Thorbeckeweg. Benieuwd naar de inzichten van het proefsleuvenonderzoek? Bekijk dan dit project!

Landmeten

HDB is ook dé specialist in de ondergrondse infra voor landmeten en maatvoering. Benieuwd naar onze precisie met landmeten? Bekijk dan dit project!