In de beginfase van een project is het belangrijk om alle stakeholders een duidelijk beeld te geven van de situatie onder de grond. 3D-beelden helpen enorm bij deze visualisatie. Omdat het ook zonder bouwkundige of technische kennis maar op één manier te interpreteren is, helpt 3D om iedereen dezelfde kant op te krijgen en sneller beslissingen te nemen tijdens overlegfases.

3D Proefsleuf

 • Helder inzicht voor alle stakeholders
 • Knelpunten snel bespreken en oplossen
 • Makkelijker communiceren en minder faalkosten

 

 

Locatieonderzoek

Op de locatie van je (geplande) werkzaamheden onderzoekt HDB de ligging van kabels en leidingen. Daarnaast kijken we indien gewenst ook naar de aspecten milieu, veiligheid en flora en fauna.

Werkzaamheden

 • Fysieke schouw
 • Digitale schouw
 • Opmerkingen in kaart brengen
 • KLIC-oriëntatiestudie
 • Kadastraal onderzoek
Ecologie

Ecologie speelt een steeds belangrijkere rol bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Volgens de wet ben je namelijk verplicht om onderzoek te doen naar flora en fauna, voordat je begint met bouw- en graafwerkzaamheden. HDB voert dit ecologische onderzoek uit en schrijft een praktisch advies waar je mee aan de slag kunt.

Ecologisch onderzoek in het kort

 • Praktische benadering dankzij ervaring met ondergrondse infrastructuur
 • Voorkomen van stagnatie in vergunningsaanvraag
 • Concreet en overzichtelijk plan met aanbevelingen

Zo werkt het

In aanvulling op een tracéstudie kan HDB een ecologisch onderzoek uitvoeren. Hierbij kijken we onder andere naar bomen, beschermde diersoorten en flora en fauna. Het komt regelmatig voor dat projecten stagneren doordat vogels aan het broeden zijn of beschermde planten of boomwortels in het tracé aanwezig zijn. Door ruim van tevoren een ecologisch onderzoek uit te voeren, kun je vooraf de planning van een werk hierop afstemmen en zo stagnatie voorkomen.

Praktische aanpak

HDB kijkt niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt naar ecologie, maar levert ook concrete aanbevelingen aan om het werk soepel te laten verlopen. Omdat we veel ervaring hebben met ondergrondse infrastructuur, zijn we in staat om een uitvoerbaar plan neer te leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ideale periode om het werk uit te voeren zonder de natuur te verstoren.

Landmeten

Elke kabel en leiding die de grond ingaat, moet worden geregistreerd. HDB verzorgt het landmeten van de ondergrondse infrastructuur. Hierbij gaan we voor complete ontzorging: van inmeten tot het verwerken van de revisie en van het uitzetten van ondergrondse infra tot het digitaal verwerken van analoge documenten.

Landmeten in het kort

 • Hoge kwaliteit als uitgangspunt
 • Documenten altijd binnen 5 werkdagen beschikbaar

Zo werkt het

HDB verzorgt het inmeten en registreren van nieuwe en bestaande kabel- en leidingnetwerken. Denk bijvoorbeeld aan profiel- en DTM-metingen (Digitaal Terrein Model), waterpassing of controlemetingen. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de digitale verwerking van analoge documenten, zoals mofschetsen en aansluitschetsen. Ook maatvoeren en uitzetten behoren tot onze werkzaamheden.

Snelheid en kwaliteit

Bij HDB is kwaliteit van de landmetingen het uitgangspunt. Zo beschik je altijd over nauwkeurige en betrouwbare data. Omdat wij een doorlooptijd van 5 dagen hanteren na de laatste meting, krijg je vaak al voor gereedmelding van een project de data die je nodig hebt.

Subcategorieën

HDB onderzoekt de huidige ligging van kabels en leidingen onder de grond. Dat doen we met het graven van proefsleuven of door detectieapparatuur in te zetten. We controleren niet alleen de data die in KLIC staat, maar geven ook specificaties over de onderzochte kabels en leidingen, aantallen en bodemgegevens. Zo heb je een compleet beeld van de ondergrondse situatie bij een project.